WW2iC Armoured Halftrack USA 12083

Disclaimer & Auteursrechtverklaring (NL/BE)

Disclaimer en Auteursrechtverklaring:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de websites: “ArmyVehicleMarking.com, ArmyVehicleDecals.com, ArmyVehicleStencils.com, TheTrueStar.com en FDYdesign.nl”, inclusief alle pagina’s, informatie, documentatie, materialen, software en downloads op hun domeinen (“de Websites”). De Websites zijn samengesteld door of namens “Army Vehicle Marking / Decals / Stencils © by FDY Design”, verder aangeduid als “FDY Design”, met zijn officiële vestiging in Erp, Noord-Brabant, Nederland, Europa. Voor verdere details zoals registratie bij de Kamer van Koophandel, telefoon en e-mail, zie onze contactgegevens op deze website.

Door de Websites te bezoeken of gebruik te maken van informatie, documentatie, materialen, downloads of software die via deze Websites wordt verspreid (“de Inhoud”), verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, onthoud u dan van het bezoeken van de Websites of het gebruik van de Inhoud. “FDY Design” is bevoegd om de inhoud van deze Websites, inclusief deze voorwaarden, op elk moment te wijzigen.

De Websites zijn met de grootste zorg en nauwkeurigheid samengesteld. De inhoud van de Websites wordt echter alleen verstrekt voor “historische” informatiedoeleinden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de Websites. In geen geval is “FDY Design” aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Websites en/of de Inhoud. De Websites bevatten links naar andere websites. “FDY Design” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en beschikbaarheid van externe links.

Tenzij anders vermeld, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Websites en de Inhoud bij “FDY Design”. Daarom is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “FDY Design” niet toegestaan om de Websites of de Inhoud te verspreiden, (her)publiceren, kopiëren of wijzigen, behalve voor onderzoeksdoeleinden, persoonlijk gebruik, niet-commercieel gebruik, of in de mate toegestaan door dwingend recht.

Het auteursrecht van de inhoud zoals afbeeldingen, foto’s, etc. berust bij “FDY Design” tenzij anders vermeld. Als de oorspronkelijke bron van de inhoud ontbreekt, is het auteursrecht van “FDY Design” onbekend. En/of historische en/of een halve eeuw oude of oudere informatie en/of de historische inhoud van de Tweede Wereldoorlog heeft een “Onbekende auteursrechtstatus”.

Mocht er auteursrecht rusten op een foto en deze is van u, en u staat de publicatie van deze foto niet toe, stuur dan de naam en link naar deze afbeelding via het contactformulier (NL/BE of UK/GB of USA) op deze site. Het betreffende bestand wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.

De Websites en Inhoud mogen alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op rechten van derden, of het gebruik van de Websites of Inhoud door derden belemmert of beperkt.

Door informatie naar “FDY Design” of naar de Websites te sturen, garandeert u dat
(i) u de wettige eigenaar bent van dergelijke informatie
en
(ii) dat dergelijke informatie mag worden gepubliceerd en gebruikt in overeenstemming met de doeleinden van de Websites.

De Websites en de Inhoud vallen onder het Nederlands recht.